Welcome To NXB The Gioi
 
 
   
  Xem danh sách tin t?c & s? ki?n  
 
Báo cáo tài chính năm 2016 và 2017 (nhấn link dưới đây để đọc báo cáo hoặc down về)

Thông tin Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế Giới


 


Báo cáo tài chính năm 2016 và 2017 (nhấn link dưới đây để đọc báo cáo hoặc down về)

Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 của Tổng cục Thuế của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thế Giới trong năm 2016 (đã kiểm toán) và 2017 (chưa kiểm toán)
Download tại đây

Under the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Viet Nam
License No. 280/GP-BC dated 14th May 2004 by the Department for Journalism, Vietnam Ministry of Information and Communications.
Director and Chief-Editor of Thế Giới Publishers: Dr. Trần Đoàn Lâm
Address: 46 Trần Hưng Đạo Str., Hà Nội, Việt Nam, Tel: (84-4) 38253841, Fax: (84-4) 38269578, Email: thegioi@hn.vnn.vn
Copyright 2003 Thế Giới Publishers. All rights reserved. Number of visitors: