Welcome To NXB The Gioi
 
 
   
  Xem danh sách tin t?c & s? ki?n  
 

 

 
CÔNG TY TNHH MTV 
NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI

Số: 206/XBTG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Hà Nội, ngày 19  tháng 10 năm 2016

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI

I. QUAN ĐIỂM:
Xuất bản là một hoạt động đặc thù trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng. Điều 3 Luật Xuất bản quy định:
“Hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hóa - tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu trí thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Trong lĩnh vực đó, hoạt động thông tin đối ngoại qua xuất bản phẩm cũng đóng vai trò không nhỏ vì trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, người nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam, muốn đến Việt Nam để đầu tư, kinh doanh, du lịch cũng gia tăng làm gia tăng nhu cầu tìm hiểu mọi mặt về Việt Nam từ các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường đầu tư, tiềm năng du lịch, cho đến đời sống thường nhật của người dân. 
Bên cạnh đó, số lượng hơn 4 triệu người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài cũng tạo thành một thị trường bạn đọc sách ngoại văn và tiếng Việt đa dạng. Thực tế cho thấy, đại bộ phận trong số họ có tinh thần yêu nước nồng nàn, luôn hướng về Tổ quốc, rất mong muốn cập nhật thông tin về Việt Nam để nâng cao trình độ hiểu biết nói chung và tìm phương thức đóng góp hữu hiệu nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Trong bối cảnh mở cửa và giao lưu quốc tế, độc giả Việt Nam cũng rất cần đọc những xuất bản phẩm của các tác giả nước ngoài viết trực tiếp bằng tiếng mẹ đẻ hoặc được dịch ra tiếng Việt. Thúc đẩy văn hóa đọc ở ngay xã hội Việt Nam là một yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao trình độ dân trí, giúp người dân tiếp cận được tri thức nói chung của nhân loại, của thời đại, đặc biệt là những tiến bộ về khoa học - kỹ thuật.
Như vậy, Nhà xuất bản Thế Giới - trước đây gọi là Nhà xuất bản Ngoại văn - thực sự đã và đang làm một cửa ngõ “xuất-nhập khẩu” văn hóa, là cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc, giữa cộng đồng người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài.
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
1.  Loại hình sản phẩm: Nhà xuất bản sẽ tập trung vào các loại hình sản phẩm sau (gồm cả xuất bản trên giấy hay xuất bản điện tử)
- Sách bằng tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn.v.v...)
- Tạp chí Nghiên cứu Việt Nam (tiếng Anh và tiếng Pháp; 1 năm 4 số), và các phụ trương hay tạp chí khác (khi được cấp phép).
- Sách bằng tiếng Việt và các xuất bản phẩm văn hóa khác.
2. Chức năng: Nhà xuất bản sẽ có các hoạt động sau:
Xuất bản và nhận ủy thác xuất bản dưới hình thức tạp chí bằng tiếng nước ngoài, song ngữ hoặc tiếng Việt về các lĩnh vực: chính trị - pháp luật, văn hóa - xã hội, văn học - nghệ thuật; khoa học - công nghệ, y tế, hướng dẫn du lịch, kinh tế; xuất bản các loại từ điển; xuất bản báo và tạp chí.
Nhà xuất bản sẽ chú trọng vào các ngôn ngữ phổ biến với bạn đọc Việt Nam như Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây Ban Nha. Đồng thời cũng chú trọng đến ngôn ngữ các nước (hay vùng lãnh thổ) có quan hệ mật thiết với Việt Nam như tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Lào, tiếng Khmer.
3. Nhiệm vụ:
- Xuất bản các xuất bản phẩm phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản là độc giả trong nước, nước ngoài (giữa người Việt Nam, Việt kiều và người nước ngoài).
- Trực tiếp in, phát hành trong và ngoài nước những xuất bản phẩm của Nhà xuất bản và xuất bản phẩm của đối tác liên doanh, liên kết.
- Tham gia sản xuất cung ứng các sản phẩm công ích về văn hóa phẩm, phục vụ xã hội, theo cơ chế đặt hàng của Nhà nước.
- Liên doanh, liên kết với các tổ chức và các cá nhân trong nước và nước ngoài, nhằm tăng cường khả năng sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Xuất - nhập khẩu sách và văn hóa phẩm
Ngoài ra, Nhà xuất bản cũng chú ý khai thác các thế mạnh về tiềm năng ngoại ngữ, các kỹ năng biên soạn sách, biên dịch, biên tập, giao dịch bản quyền, thiết kế mỹ thuật - kỹ thuật cho ấn phẩm, in ấn, gia công sau in, hay khai thác mặt bằng, đào tạo ngoại ngữ,v.v... Việc phát triển xuất bản phẩm in giấy phải đi song song với xuất bản trên mạng với các hình thức đa dạng (online, đĩa CD-Rom, phiên bản dành cho các thiết bị điện tử như smartphone, máy tính bảng, máy tính PC). Tương tự như vậy, Nhà xuất bản cần khai thác triệt để các hình thức phát hành, kể cả phát hành trên mạng, mạnh dạn liên doanh - liên kết với các đối tác đáng tin cậy để thực hiện các nhiệm vụ này.
III. MỤC TIÊU
- Có những ấn phẩm đa dạng về loại hình như sách, tạp chí, sách ảnh, sách điện tử, sách bỏ túi, sách để bàn, có chất lượng tốt về nội dung và mỹ thuật, kỹ thuật trình bày, thiết kế và in ấn nhằm phục vụ tốt hơn công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần vào việc giao lưu, hội nhập quốc tế, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc. 
- Góp phần nâng cao trình độ dân trí cho bạn đọc Việt Nam, thông qua các ấn phẩm lành mạnh, bổ ích, thiết thực được tuyển dịch từ tiếng nước ngoài hay do các tác giả Việt Nam biên soạn.
- Thực hiện tốt các chương trình sách đặt hàng của Nhà nước, phục vụ tốt công tác thông tin đối ngoại trong từng thời kỳ.
- Nhà xuất bản sẽ xây dựng trực tiếp các dự án xuất bản với Bộ chủ quản, các bộ, ban ngành liên quan và các đối tác khác để thúc đẩy công tác quảng bá, tuyên truyền cho hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, trước hết là phục vụ ngành du lịch.
- Nhà xuất bản cần đẩy mạnh công tác giao dịch bán bản quyền xuất bản hay bản quyền dịch cho đối tác nước ngoài, liên quan đến các tác phẩm của tác giả Việt Nam. Cần dần dần nâng cao số lượng giao dịch thành công.
- Nhà xuất bản sẽ lần lượt lựa chọn các tác phẩm có giá trị trong nước để giới thiệu thành hệ thống mọi mặt đất nước - con người - văn hóa Việt Nam, trước hết là các tác phẩm đoạt giải thưởng hay được công chúng đánh giá cao.
- Đẩy mạnh doanh số phát hành sách, cả sách giấy và trên mạng.
- Bảo đảm giữ cho mức sống của cán bộ, nhân viên không xáo trộn lớn bởi các biến động kinh tế trong và ngoài nước.
IV. GIẢI PHÁP
- Cần đẩy mạnh quán triệt cho cán bộ, nhân viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sự nghiệp xuất bản thông tin đối ngoại, và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, của ngành xuất bản, cũng như trách nhiệm về mặt nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người làm xuất bản, dịch thuật hay biên tập, biên dịch.v.v..
- Mạnh dạn khai thác các ưu thế, thế mạnh của Nhà xuất bản, của đội ngũ lao động chuyên môn lành nghề.
- Sắp xếp lại cơ cấu - tổ chức, để bảo đảm tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả; một người có thể làm được nhiều việc. Rà soát lại quy trình làm việc để bảo đảm hiệu quả và chất lượng.
- Chú trọng xây dựng đội ngũ biên tập - biên dịch viên, coi như là xương sống trong hoạt động của Nhà xuất bản.
- Đồng thời chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ phát hành với các kỹ năng maketing, bán hàng hiện đại để nâng cao doanh số phát hành sách.
- Mạnh dạn phát triển thị trường ra ngoài phạm vi thị trường nội địa. Tuy nhiên, thị trường nội địa (cho người nước ngoài và người Việt Nam) vẫn có ý nghĩa quyết định. Thăm dò và khai thác các thị trường xuất bản tiềm năng như Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á, và thị trường dùng tiếng Anh, tiếng Pháp.
- Thiết lập quan hệ và khai thác tối đa mối quan hệ song phương, đa phương, cá nhân và tập thể trong Nhà xuất bản với các đối tác trong và ngoài nước, nhằm đầu tư và nâng cao sản lượng sách, xuất bản hàng năm, chất lượng các ấn phẩm về cả nội dung lẫn hình thức, và thậm chí là đầu ra tiêu thụ sản phẩm.
- Phát triển và củng cố đội ngũ cộng tác viên là tác giả và dịch giả.
- Xây dựng chương trình dịch thuật, xuất bản sách Việt Nam bằng ngoại ngữ cho các giai đoạn ngắn hạn và dài hạn.
- Khai thác các ứng dụng kỹ thuật - công nghệ tiên tiến của thế giới trong xuất bản sách thời hiện đại. Đặc biệt, cần đầu tư vào lĩnh vực xuất bản sách và phát hành sách điện tử.
- Chú trọng đào tạo tay nghề cho cán bộ, nhân viên qua các hình thức khác nhau, kể cả cử đi đào tạo hay tập huấn, bồi dưỡng ở nước ngoài.
 


KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ 
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

I/ TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
1. Những sự kiện quan trọng:
* Việc thành lập:
- Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thế Giới
  Tên tiếng Anh: Thế Giới Publishers Co., Ltd
- Trụ sở chính: Số 46 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
   Điện thoại: 84.4.38253841 – 38262996. Fax: 84.4.38269578
- Chi nhánh: Số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, quận I, TP. Hồ Chí Minh
- Email: thegioi@thegioipublishers.vn;   marketing@thegioipublishers.com.vn
- Web: www.thegioipublishers.vn;   
- Ngày thành lập: 
- Thành lập ngày 16/3/1957 lấy tên là Nhà xuất bản Ngoại văn.
- Ngày 15/11/1991 đổi tên thành Nhà xuất bản Thế Giới.
- Ngày 27/6/2012 chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thế Giới.
* Các sự kiện khác:
- Giai đoạn 1957 - 1970:
Với Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam ngày 20-7-1954, cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp (1946-1954) kết thúc, hòa bình lập lại ở Việt Nam. Nước ta tạm thời chia làm hai miền. Miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, bắt tay vào khôi phục và xây dựng kinh tế, chi viện cho miền Nam; miền Nam tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.
Làm được hai nhiệm vụ trên cần phải có sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế. Chính vì lẽ đó, ngay sau khi về tiếp quản Hà Nội, ngày 10-10-1954, công tác thông tin đối ngoại đã được Chính phủ quan tâm. Tại Cục Xuất bản thuộc Bộ Văn hóa, đã có một bộ phận làm sách báo ngoại văn; ngoài sách ra còn tờ báo Việt Nam tiến bước ra hai ngữ: Anh (Vietnam Advances) và Pháp (Le Vietnam en Marche), do ông Nguyến Khánh Toàn làm chủ nhiệm và ông Hữu Ngọc làm Tổng biên tập. Số đầu tiên ra vào tháng 10-1954. Để có một bộ máy đủ sức lo công tác tuyên truyền đối ngoại, ngày 27-3-1957, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám đã ký Quyết định số 14/VH/QĐ thành lập Nhà xuất bản Ngoại văn Việt Nam trên cơ sở hai phòng biên tập và phiên dịch ngoại văn trước đó thuộc Cục Xuất bản.
Năm 1960, Ủy ban Liên lạc Văn hóa với nước ngoài ra đời. Nhà xuất bản Ngoại văn và tờ Việt Nam tiến bước thuộc về Ủy ban này. Bộ máy Nhà xuất bản gồm ba phòng: phòng Biên tập, phòng Phiên dịch và phòng Hành chính – trị sự.
Năm 1963, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, sau 27 năm sống trên đất Pháp đã trở về Tổ quốc. Năm 1964, đề xuất của ông về xuất bản tạp chí Nghiên cứu Việt Nam ra hai thứ tiếng Anh (Vietnamese Studies) và tiếng Pháp (Etudes Vietnamiennes) được chấp nhận và ông được cử giữ chức Tổng biên tập. Cùng năm đó, tờ Việt Nam tiến bước được thay tờ tuần báo Tin Việt Nam, ra hai thứ tiếng Anh (Vietnam Courrier) và tiếng Pháp (Le Courrier du Vietnam).
- Giai đoạn 1970 – 1990
Năm 1969, sau những thay đổi về tổ chức (Ủy ban Liên lạc Văn hóa nước ngoài giải thể), Nhà xuất bản Ngoại văn Việt Nam, tạp chí Nghiên cứu Việt Nam và báo Tin Việt Nam sáp nhập, lấy tên là Nhà xuất bản Ngoại văn. Đây là một sự kiện quan trọng của ngành văn hóa – thông tin đối ngoại, một thay đổi về chất. 
Báo Tin Việt Nam ra thêm tiếng Tây Ban Nha và sau đó ra thêm tiếng Nga.
Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện được cử làm Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Ngoại văn.
Một phong cách mới làm thông tin đối ngoại mà bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là người đề xướng đã tác động và chi phối toàn bộ các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Ngoại văn. Đó là phong cách viết đúng (đường lối, định hướng) và trúng (thích hợp với “gu” (nhu cầu và thị hiếu) của bạn đọc nước ngoài).
Từ năm 1978, báo Tin Việt Nam đã tách ra khỏi Nhà xuất bản và cả hai đơn vị cùng chuyển về Bộ Văn hóa.
Nhà xuất bản gồm sách và tạp chí Nghiên cứu Việt Nam.
- Giai đoạn từ 1990 đến nay:
Thời điểm 1990-1991 là thời điểm thế giới có nhiều biến động lớn và phức tạp, Việt Nam vẫn bị bao vây và các thế lực thù địch chống phá quyết liệt, nhiều vấn đề mới đặt ra đối với công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Để phát huy đội ngũ của Nhà xuất bản, tiềm năng chất xám chủ yếu của Nhà xuất bản là ngoại ngữ, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới, ban Lãnh đạo thấy cần mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản và đề nghị đổi tên Nhà xuất bản.
Ngày 15-11-1991, theo Quyết định 2006/TC-QĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, Nhà xuất bản Thế Giới ra đời thay thế Nhà xuất bản Ngoại văn Việt Nam. Chức năng của Nhà xuất bản được mở rộng hơn, được giới thiệu các giá trị văn hóa của thế giới vào Việt Nam và giới thiệu Việt Nam (bằng tiếng Việt có chọn lọc và đánh giá dành cho kiều bào ta ở nước ngoài; được trực tiếp in ấn và phát hành sách báo ra nước ngoài.
Năm 1993, Bộ Văn hóa - Thông tin cho phép ra nguyệt san New Vietnam. Nhưng sau một thời gian, để khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả của New Vietnam, Nhà xuất bản thấy cần phải chuyển nguyệt san sang chức năng, nhiệm vụ mới – giới thiệu đường lối văn hóa của Đảng, Nhà nước ta và các giá trị văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời bố trí lại cán bộ cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu mới. Tháng 4-1998, nguyệt san với tên mới Cửa sổ văn hóa Việt Nam (Vietnam Cultural Window) ra số đầu tiên.
Năm 2012, Nhà xuất bản đã chuyển sang mô hình hoạt động là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên.
2. Quá trình phát triển:
* Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp:
Làm công tác thông tin đối ngoại về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Giới thiệu tinh hoa văn hóa và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; Cung cấp tri thức nhân loại trên tất cả các lĩnh vực: chính trị - pháp luật, văn hóa - xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học - công nghệ, y tế, hướng dẫn du lịch, kinh tế, từ điển, học ngữ .... thông qua chức năng xuất bản các sách, tạp chí ngoại văn (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Quốc tế ngữ, ...); Song ngữ và Tiếng Việt. Đối tượng phục vụ: Độc giả trong nước, nước ngoài (bao gồm cả người nước ngoài, cả người Việt Nam và Việt kiều).
* Mục tiờu kinh doanh:
- Tham gia sản xuất cung ứng các sản phẩm công ích về văn hóa phẩm phục vụ xã hội theo cơ chế đặt hàng của Nhà nước.
- Xuất, nhập khẩu sách và văn hoá phẩm.
- Hợp tác cùng xuất bản sách tiếng nước ngoài và tiếng Việt với mọi đối tác trong nước và nước ngoài.
- Dịch các tài liệu từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và ngược lại. Tổ chức và thực hiện các dịch vụ đào tạo về dịch thuật ngoại ngữ.
- Thực hiện các dịch vụ và tư vấn cho các đoàn khách du lịch văn hóa, thăm danh lam thắng cảnh, tìm hiểu văn hóa, đất nước, con người Việt nam, các nhà văn, nhà báo, nhà quay phim, chụp ảnh về Việt Nam. 
- Thiết kế và in ấn các xuất bản phẩm.
- Thu lợi nhuận, bảo toàn phát triển vốn chủ sở hữu, tạo việc làm, ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước; đáp ứng tốt các yêu cầu xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại do chủ sở hữu giao cho.
* Ngành, nghề kinh doanh chính:
TT Ngành nghề kinh doanh Mã ngành
1 Xuất bản sách
(Theo Giấy phép thành lập Nhà xuất bản Thế Giới số 1163/GP-BTTTT ngày 01/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông).  5811
2 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
(Theo giấy phép hoạt động báo chí in số 1267/GP-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông). 5813
3 Hoạt động xuất bản khác 5819
4 In ấn  1811
5 Dịch vụ liên quan đến in 1812
6 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 4649
7 Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4761
8 Cho thuê tài sản máy móc thiết bị và tài sản hữu hình khác 7730
9 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Môi giới bản quyền; Dịch thuật; Phiên dịch; Hiệu đính; Tổ chức và thực hiện các dịch vụ về đào tạo dịch thuật ngoại ngữ... 7490
10 Xuất nhập khẩu các mặt hàng xuất bản phẩm  
3. Định hướng phát triển: 
* Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp:
Nhà xuất bản sẽ tập trung xuất bản loại sản phẩm sau (gồm cả xuất bản trên giấy hay xuất bản điện tử)
- Sách bằng tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn.v.v...)
- Tạp chí Nghiên cứu Việt Nam (tiếng Anh và tiếng Pháp; 1 năm 4 số), và các phụ trương hay tạp chí khác (khi được cấp phép).
- Sách bằng tiếng Việt và các xuất bản phẩm văn hóa khác.
* Tóm tắt những nội dung chính vè chiến lược phát triển trung và dài hạn:
- Khai thác các bản thảo hay, có giá trị để chuyển dịch sang tiếng nước ngoài hay tiếng Việt.
- Phát triển đội ngũ cộng tác viên bao gồm tác giả, dịch giả, hiệu đính viên trong và ngoài nước.
- Xây dựng các chương trình dịch và xuất bản lớn, nhằm phục vụ công tác thông tin đối ngoại và nâng cao dân trí của Đảng và Nhà nước, trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng.
- Áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào việc làm sách, in sách và phát hành.
+ Chú trọng phát triển loại sách điện tử và thương mại điện tử; đặc biệt là công tác maketing trên mạng
+ Mở rộng quan hệ liên doanh liên kết với các đối tác trong và nước ngoài; khai thác chất xám của cá nhân và tập thể.
+ Đầu tư trang thiết bị làm sách hiện đại; và đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân  lực, kết cả bộ phận quản lý, nhằm nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn.
+ Khai thác các lợi thế và tiềm năng của Nhà xuất bản trong tất cả các lĩnh vực có liên quan tới xuất bản, phát hành, in ấn, dịch thuật.v.v...
II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ XUẤT BẢN GIAI ĐOẠN 2016-2021 
1. Mục tiêu tổng quát:
 - Phục vụ tốt công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Lấy lợi ích chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa từ việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cho bạn đọc nước ngoài làm trọng tâm.
- Góp phần vào quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, và thực hiện chính sách đối ngoại, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam.
- Nâng cao văn hóa đọc và trình độ dân trí cho xã hội Việt Nam.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Có những ấn phẩm kịp thời phục vụ các ngày lễ lớn của dân tộc vào các năm kỷ niệm chẵn như ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Giải phóng miền Nam, ngày Quốc khánh, ngày Thành lập Quân đội...
- Hoàn thành đúng thời hạn và bảo đảm số lượng, chất lượng các sản phẩm nằm trong kế hoạch Nhà nước đặt hàng hàng năm.
- Xây dựng và triển khai dần dần dự án sách Thông tin đối ngoại. Phấn đấu mỗi năm có 01 dự án sách ảnh lớn giới thiệu các giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch của Việt Nam, nhằm vào các thị trường có đông khách du lịch đến Việt Nam.
- Xây dựng bộ sách giới thiệu di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, danh lam thắng cảnh, làng nghề của cả nước, bằng ngoại ngữ và cả tiếng Việt.
- Cập nhật và tái bản các đầu sách đã được kiểm chứng qua thời gian về sức thu hút bạn đọc như Việt Nam - một thiên lịch sử; Việt Nam tiến bước; Nhật ký trong tù; Lãng du trong văn hóa Việt Nam; bộ sách Hỏi-đáp về văn hóa Việt Nam, và nhiều đầu sách khác.
- Xây dựng những đầu sách mới, có khả năng thu hút bạn đọc nước ngoài và Việt Nam như Tiếng Việt cho người nước ngoài.
- Mở rộng liên doanh - liên kết với các đối tác truyền thống và đối tác mới để khai thác các dự án xuất bản, in ấn, phát hành.
- Tham gia tích cực hơn vào thị trường xuất bản khu vực và thế giới, đặc biệt thông qua các hình thức như đồng xuất bản; giao dịch bản quyền; đồng phát hành.
* Một số chỉ tiêu cụ thể:
- Mức tăng trưởng ấn phẩm xuất bản hàng năm (bao gồm cả nguồn liên doanh - liên kết; sách tự xuất bản, tạp chí và các văn hóa phẩm khác: 10%
- Tăng trưởng bình quân hàng năm: 0,5% - 0,6
- Thị trường: Mở rộng thêm thị trường ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt các nước ASEAN, châu Á và Mỹ. Ít nhất, mỗi năm sẽ có khoảng 10-20 giao dịch thành công với các đối tác nước ngoài.
3. Giải pháp thực hiện:
- Bám sát định hướng thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, và xu hướng phát triển ngành xuất bản.
- Tinh giản bộ máy Nhà xuất bản, qua việc sắp xếp lại cơ cấu - tổ chức.
- Chuyển hoạt động của toàn bộ các bộ phận nhà xuất bản sang cơ chế hạch toán - kinh doanh; lương và các khoản thu nhập dựa trên doanh thu từ sản xuất - kinh doanh.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật vững chắc để đẩy mạnh xuất bản và phát hành sách điện tử.
- Cập nhật kiến thức về kỹ năng xuất bản và phát hành sách điện tử cho cán bộ, nhân viên có liên quan, đặc biệt là bộ phận phát hành.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên tích cực và hiệu quả để có nhiều đầu sách tốt và bản dịch tốt.
- Có cơ chế thu hút người tài năng về làm việc cho Nhà xuất bản, thay thế cán bộ, nhân viên về hưu hay chuyển công tác.
- Xây dựng cơ chế kích thích sự đóng góp ý tưởng về làm sách, khai thác nguồn bản thảo và khai thác cộng tác viên. Khai thác kho sách tư liệu của Nhà xuất bản để tái bản (có cập nhật).
- Tham gia các hội chợ sách trong nước, nếu điều kiện tài chính cho phép thì tham gia hội chợ sách nước ngoài, đặc biệt là Hội chợ sách Frankfurt hay một số hội chợ sách trong khu vực như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia,v.v...
- Thiết kế lại trang website của Nhà xuất bản để nâng cao khả năng và hiệu quả hoạt động của nó trong việc maketing và tuyên truyền, quảng cáo các xuất bản phẩm Nhà xuất bản.
- Phát triển thêm một số dịch vụ liên quan đến xuất bản - phát hành sách hay các ấn phẩm khác.

 

 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 
ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ TOÀN THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN 
 THÔNG QUA NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015:
Sản phẩm chủ yếu của Nhà xuất bản vẫn là các ấn phẩm (sách và tạp chí) bằng ngoại ngữ, bằng tiếng Việt và một số ấn phẩm văn hóa khác.
- Số đầu sách xuất bản: 850 cuốn với số lượng lên tới hàng trăm ngàn bản.
- Thực hiện sản phẩm công ích: số đầu sách và bản sách đã hoàn thành theo kế hoạch Nhà nước đặt hàng: 08 đầu sách; 4.000 bản. Tạp chí: 4 số x 2 loại; 3.300 bản.
II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016:
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
- Số đầu sách xuất bản: 1000 cuốn.
- Số bản sách xuất bản: 2.000.000 bản
- Sản phẩm công ích (kế hoạch đặt hàng của Nhà nước): 12 đầu sách và 9.100 bản in.
- Thị trường và sản phẩm: 
+ Mở thêm 1-2 đại lý mới nhận phát hành sách của Nhà xuất bản ở trong nước.
+ Thực hiện 2-3 giao dịch bản quyền thành công với nước ngoài.
+ Có thêm 1-2 dòng ấn phẩm (tủ sách) mới.
2. Kế hoạch đầu tư phát triển:
- Trước mắt, đầu tư thay thế một số thiết bị nhỏ, phục vụ công việc làm sách và thiết kế sách.
- Đầu tư vào 2-3 dự án làm sách ảnh để quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam, và tiềm năng du lịch.
- Đầu tư để cập nhật sửa chữa và tái bản các đầu sách mà thị trường có nhu cầu.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
Bám sát vào hệ thống giải pháp tổng thể cho kế hoạch 5 năm và có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển và tình hình tài chính, nhân lực của Nhà xuất bản. Đặc biệt chú trọng:
- Hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà xuất bản.
- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động nội bộ, trong đó có chế tài chính.
- Hoàn thiện cơ chế trả lương cho toàn bộ các bộ phận Nhà xuất bản.
- Triển khai việc maketing và bán sách trên mạng ra nước ngoài qua các phương tiện điện tử như website hay facebook của Nhà xuất bản. 
CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 
TT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch
1 - Số đầu sách
- Số bản in
- Tạp chí Nghiên cứu Việt Nam
Số lượng in Cuốn
Bản
Số
Bản 1000
2.000.000
04 số
2.400
2 Ấn phẩm Nhà nước đặt hàng
- Số đầu sách
- Số bản in 
Cuốn
Bản 
12
9.100


 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

Năm báo cáo 2016
1. Tình hình sản xuất-kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước:
a. Thực hiện các chỉ tiêu của 3 năm trước

- Sách Nhà nước đặt hàng:
 Năm 2013: + Sách: 17 tên sách = 9.700 bản
 + Tạp chí: 02 loại = 4.700 bản
 Năm 2014: + Sách: 10 tên sách = 6.400 bản
 + Tạp chí: 02 loại = 4.200 bản
 Năm 2015: + Sách: 08 tên sách = 4.000 bản
 + Tạp chí: 02 loại = 3.300 bản
b. Những dự án trọng điểm:
Nhà xuất bản đã đầu tư vào làm một số dự án sách để phục vụ công tác thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế.
c. Thuận lợi và khó khăn chủ yếu: Các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:
Thuận lợi:  
Thông tin đối ngoại là một lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và Bộ chủ quản luôn quan tâm nên có những chính sách tác động tích cực tới sự phát triển của Nhà xuất bản trong những năm vừa qua.
- Thế và lực của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế nên lượng bạn đọc quan tâm, tìm hiểu Việt Nam cũng gia tăng.
- Qua nhiều năm hoạt động, Nhà xuất bản đã xây dựng được cho mình thương hiệu, uy tín nhất định và lực lượng lao động có trình độ tay nghề vững.
- Quy mô Nhà xuất bản nhỏ nên tập trung vào xuất bản là lĩnh vực chủ yếu; không đầu tư và phát triển tràn lan.
- Sự hỗ trợ của Nhà nước qua cơ chế đặt hàng mua sản phẩm cũng là yếu tố hỗ trợ đáng kế cho hoạt động của Nhà xuất bản.
Khó khăn:
- Giá thuê nhà và thuê đất do Hà Nội áp là quá cao, nằm ngoài khả năng tài chính của Nhà xuất bản với tư cách là doanh nghiệp loại nhỏ, và làm nhiệm vụ phục vụ Đảng, Nhà nước và xã hội là chủ yếu.
- Sự cạnh tranh khốc liệt của ngành công nghiệp giải trí và phương tiện thông tin điện tử.
- Mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên tỏ ra không thích hợp với cơ chế hoạt động của một nhà xuất bản vừa phải phục vụ nhiệm vụ chính trị đối ngoại, vừa phải hoạt động trong cơ chế kinh tế thị trường.
d. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
Nhà xuất bản cần mở rộng liên doanh - liên kết với với các đơn vị làm sách trong và ngoài nước để nghiên cứu thị trường, nhằm cung cấp cho bạn đọc những ấn phẩm thực sự đáp ứng nhu cầu đọc của họ. Muốn vậy, cần tiến hành khảo sát nhu cầu thị trường thường xuyên để có quyết sách đúng đắn về lựa chọn đề tài và phương thức xuất bản.
Mặc dù, phương thức xuất bản sách giấy sẽ không mất đi, nhưng cần chú trọng hơn nữa và xuất bản điện tử để nâng cao sản lượng ấn phẩm và doanh thu từ phát hành.

Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Sản phẩm chủ yếu sản xuất:
- Năm 2013: 653 đầu sách
- Năm 2014: 774 đầu sách
- Năm 2015: 825 đầu sách
- Ước thực hiện năm 2016: 1000 đầu sách

 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH 
(Thực hiện kế hoạch Nhà nước đặt hàng năm 2015)

1. Số lượng đầu sách:
TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ so với kế hoạch Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1 Số đầu ấn phẩm 10 10 100% 
2 Số bản sách 7.300 7.300 100% 
3 Chi phí phát hành (Tr. đồng)
Doanh thu thực hiện (Tr. đồng) 1.300,000

1.300,000 1.214,495

1.263,000 93,42%

97,15% 
2. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp:
Nhà xuất bản đã cố gắng bảo đảm tìm khai thác nhiều dự án làm sách để tạo thu nhập  của người lao động trong doanh nghiệp .Tuy nhiên, vì đây là nhà xuất bản làm công tác thông tin đối ngoại nên mục đích là phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, phục vụ văn hóa đọc của xã hội là chủ yếu.
 
 


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 

Năm 2012, Nhà xuất bản đã chuyển đổi sang mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và vẫn giữ nguyên như vậy cho đến thời điểm hiện tại.
Như vậy, sau khi xếp lại, giải thể và sáp nhập một số bộ phận, ở thời điểm này Nhà xuất bản có các phòng ban sau đây (trừ Bộ phận quản lý cấp I):
1. Ban Biên tập
2. Ban Biên dịch
3. Phòng Tài chính - Kế toán
4. Phòng Tổ chức - Hành chính
5. Phòng Tiếp thị và Phát hành
6. Trung tâm Chế bản và In
7. Trung tâm Dịch thuật và Tư vấn du lịch văn hóa
8. Chi nhánh miền Nam
9. Ban Tạp chí
Tổng số cán bộ, công nhân viên: 63 người, trong đó:
- Hội đồng thành viên kiêm Ban Giám đốc: 03 người
- Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)
- Kế toán trưởng.


 

 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU CỦA DOANH NGHIỆP 
(Báo cáo đã được Bộ Chủ quản phê duyệt tại 
Quyết định số 3014/QĐ-BVHTTDL, ngày 07 tháng 8 năm 2012)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP: 
1. Hội đồng thành viên:
TT Họ và tên Năm sinh Chức danh tại doanh nghiệp Trình độ chuyên môn Kinh nghiệm Các vị trí quản lý được nắm giữ Công việc quản lý được giao
1 Trần Đoàn Lâm 1961 Chủ tịch HĐTV, Giám đốc kiêm Tổng Biên tập NXB Tiến sĩ 21 năm công tác Phó ban; Trưởng ban; Phó Giám đốc NXB Chịu trách nhiệm điều hành, phối hợp các hoạt động của NXB
2 Bùi Thế Khoa 1972 Ủy viên HĐTV, Phó Giám đốc NXB Cử nhân . Phó phòng; Trưởng phòng Phát hành  Chịu trách nhiệm về lĩnh vực sản xuất kinh doanh của NXB
3 Phạm Trần Long 1978 Ủy viên HĐTV, Phó Giám đốc NXB Thạc sĩ Phó ban; Trưởng ban Biên dịch Chịu trách nhiệm về nội dung xuất bản phẩm
2. Kiểm soát viên không chuyên trách: Nguyễn Thanh Hải
3. Thù lao cho Hội đồng thành viên, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên:
Được tính theo thực tế doanh thu hàng năm của Nhà xuất bản (theo tỷ lệ % trên doanh thu với các mức khác nhau).
4. Nguyên tắc đạo đức của Nhà xuất bản:
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình. Xây dựng và phát triển ngành thông tin đối ngoại và ngành xuất bản nói chung, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy văn hóa đọc.
- Có trách nhiệm xây dựng Nhà xuất bản văn minh; các tổ chức Đảng, Công đoàn, Chi hội Nhà báo, Đoàn Thanh niên trong sạch vững mạnh. Coi trọng nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm; kiên quyết chống tiêu cực, tham ô, lãng phí, vụ lợi.
- Gương mẫu, tận tụy với công việc. Có phong cách làm việc hiện đại, khẩn trương, hiệu quả.
- Có tinh thần xây dựng và đoàn kết với đồng nghiệp, thống nhất trong nội bộ; tăng cường phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau với thái độ chân thành; ứng xử có văn hóa; bảo vệ uy tín cho nhau và cho Nhà xuất bản.
- Có ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức cá nhân trong sáng, lành mạnh; thực hiện nghiêm chỉnh quy định của luật pháp, của Nhà xuất bản; không ngừng học tập để trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân; xây dựng Nhà xuất bản thành một tập thể có văn hóa, lành mạnh và hiệu quả trong hoạt động.
II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT BẢN:
TT Số văn bản Ngày Nội dung tóm tắt
1 QĐ: 14/VH/QĐ 27/03/1957 Quyết định về thành lập NXB Ngoại văn, chuyên trách việc xuất bản, sách, tài liệu, báo, tạp chí bằng tiếng nước ngoài
2 QĐ: 1382/VH-QĐ 09/12/1988 Quyết địnhh về chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Nghiên cứu Việt Nam (Vietnamese Studies; Études Vietnamiennes), trực thuộc NXB Ngoại văn
3 QĐ: 972/TC-QĐ 13/06/1991 Quyết định sáp nhập Công ty xuất bản Đối ngoại vào NXB Ngoại văn
4 QĐ: 2006/QĐ-TC 15/11/1991 Quyết định đổi tên NXB Ngoại văn thành NXB Thế Giới
5 QĐ: 2915/QĐ-BVHTTDL 01/07/2008 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NXB Thế Giới
6 QĐ: 3357/QĐ-BVHTTDL 06/08.2008 Quyết định chuyển đổi NXB Thế Giới thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN: (Ban Giám đốc)
Theo quy định của Nhà xuất bản, Hội đồng thành viên (Ban Giám đốc) nhóm họp (thành phần có mở rộng) vào sáng thứ hai hàng tuần. Nội dung cuộc họp là:
- Rà soát lại các công việc đã thực hiện tuần trước.
- Triển khai các công việc tuần mới.
- Quyết định về các dự án, hay các việc khác.
Cuộc họp nào cũng có thư ký ghi biên bản, nên trong một năm, tổng số cuộc họp sẽ là 48 cuộc và tương ứng sẽ có 48 quyết định, nghị quyết khác nhau.
Khi cần thì Hội đồng thành viên (Ban Giám đốc) có thể họp đột xuất và có nghị quyết riêng.
IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:
Nhà xuất bản có mối quan hệ với nhiều đối tác trong nước và ngoài nước: là tác giả, dịch giả, khách hàng, nhà phát hành sách, bạn đọc, đối tác liên doanh liên kết xuất bản, thiết kế sách, in ấn, gia công, đối tác đồng xuất bản,v.v... Vì vậy, số lượng giao dịch trong một năm rất nhiều. 


 CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP

Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp:
. Nhà xuất bản áp dụng chính sách trả tiền lương và tiền thưởng theo phương thức sau:
* Đối với người lao động: Tiền lương, thưởng được tính trên kết quả công việc thực hiện được theo đơn giá của Nhà xuất bản đã xây dựng. 
- Đối với một số bộ phận (Phát hành; Trung tâm chế bản và in; Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm dịch thuật và tư vấn du lịch), lương hàng tháng cho người lao động được quyết toán trên cơ sở kết quả doanh thu thực tế của bộ phận đó, theo đơn giá đã quy định.
- Đối với bộ phận như Biên tập, Biên dịch, Tạp chí, hàng tháng người lao động được lĩnh lương tạm ứng theo mức lương đã được phê duyệt. Sau đó, cứ 03 tháng sẽ quyết toán một lần.
- Đối với bộ phận Hành chính, Kế toán-Tài chính: hiện tại thực hiện khoán lương trọn gói theo đầu việc và định biên. Tuy nhiên, hướng sắp tới, cũng sẽ chuyển sang khoán lương theo doanh thu chung của Nhà xuất bản.
* Đối với người quản lý: Lương của Hội đồng thành viên (Ban Giám đốc), Kế toán trưởng và Kiểm soát viên được tính theo doanh thu của Nhà xuất bản

Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Nhà xuất bản:
Nhà xuất bản áp dụng chính sách “lương, thưởng, thù lao” theo kết quả công việc cả về định lượng và định tính, trong khuôn khổ các quy định của pháp luật và khả năng tài chính của mình. Chính sách này cho phép người làm tốt sẽ có thu nhập tốt hơn người làm không tốt. Tuy nhiên, xét đến hoàn cảnh thực tế của ngành xuất bản và của Nhà xuất bản, mức lương đang thực hiện tại đây chưa thể nói là có sức thu hút lớn đối với nhân tài.Under the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Viet Nam
License No. 280/GP-BC dated 14th May 2004 by the Department for Journalism, Vietnam Ministry of Information and Communications.
Director and Chief-Editor of Thế Giới Publishers: Dr. Trần Đoàn Lâm
Address: 46 Trần Hưng Đạo Str., Hà Nội, Việt Nam, Tel: (84-4) 38253841, Fax: (84-4) 38269578, Email: thegioi@hn.vnn.vn
Copyright 2003 Thế Giới Publishers. All rights reserved. Number of visitors: